Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Marciszów na lata 2021-2030
wrz 27 2021
Bez kategorii

W związku z zakończeniem prac nad projektem Strategii Rozwoju Gminy Marciszów na lata 2021-2030 serdecznie zapraszamy każdego Mieszkańca naszej Gminy oraz inne podmioty uprawnione do zgłaszania swoich uwag, sugestii i propozycji zmian, do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych przedmiotowego projektu.

Swoje uwagi można zgłaszać na przygotowanych Formularzach w dniach od 27 września 2021 r. do 7 listopada 2021 r.

Dodatkowo zaplanowano:

  • 7 października 2021 r. w godzinach 10.00 – 14.00 dyżur telefoniczny pod numerem: 608-106-051, w trakcie którego będzie można porozmawiać z osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Marciszów na lata 2021-2030. W tym czasie możliwe będzie uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące projektu oraz zgłoszenie uwag i propozycji zmian,
  • 14 października 2021 r. o godzinie 17.00 spotkanie informacyjno-konsultacyjne w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów przy ul. Szkolnej 6 w Marciszowie.

Strategia Gminy Marciszów na lata 2021-2030 ma być dokumentem, który będzie wyznaczał przez najbliższe kilka lat kierunek rozwoju Gminy, dlatego ważny jest głos Mieszkańców i ich zdanie na temat wyznaczonych celów i kierunków działań.

Załączniki w formie elektronicznej:

  1. Strategia Rozwoju Gminy Marciszów na lata 2021-2030
  2. Formularz zgłaszania uwag