ANKIETA dotycząca inwentaryzacji systemów grzewczych na terenie gminy Marciszów
paź 04 2021
Bez kategorii

Realizując obowiązek sporządzenia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji, nałożony na gminy przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego na podstawie Uchwały nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, należy wypełnić poniższą ankietę. Kierowana jest ona do właścicieli/współwłaścicieli i najemców nieruchomości mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Wypełniony formularz należy złożyć w Urzędzie  Gminy Marciszów w terminie do 30 listopada 2021 r.

Ankieta (link)