Informacja – „Przebudowa drogi gminnej nr 114443D w Ciechanowicach”