Informacja o posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów w miesiącu październiku