Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”
paź 27 2021

W związku z ogłoszonym naborem „Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” Gmina Marciszów przygotowuje się do złożenia wniosku.

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”
Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia członka rodziny w zlikwidowanym PGR – dotyczy tylko w przypadku posiadania takich dokumentów, prosimy o dołączenie tych kopii dokumentów do oświadczenia.

Nieprzekraczalny termin składania oświadczeń osób zainteresowanych: 03.11.2021 r.

Cyfrowa Gmina_granty PGGR_szczegóły programu

Oświadczenia_rodzica_opiekuna prawnego_Grant_PPGR_

Oświadczenie_składane_we_własnym_imieniu_Grant_PPGR