Informacja Wójta Gminy Marciszów o przystąpieniu przez Gminę Marciszów do przeprowadzenia postępowania na odbieranie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych
lis 25 2021
Bez kategorii

Informuję właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Marciszów  – o przystąpieniu przez Gminę Marciszów do przeprowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Jednocześnie wyznaczam termin do dnia 25.01.2022 r. na:

1) odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz.888 ), o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Wójt Gminy Marciszów