Raport z konsultacji społecznych STRETEGII ROZWOJU GMINY MARCISZÓW NA LATA 2021-2030