Przewodniczący Rady Gminy Marciszów informuje

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI

Informuję, że posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów w miesiącu styczniu odbędą się w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie w następujących terminach:

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia – 24.01.2022 r. godz.10.00,

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 

3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji na rok 2022.  

4. Analiza i  opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Infrastruktury Technicznej  – 24.01.2022 r. godz.11.00,

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 

3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji na rok 2022.

4. Analiza i  opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 25.01.2022 r. godz. 14.30,

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 

3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji na rok 2022.

4. Analiza i  opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Rewizyjna – 25.01.2022 r. godz. 13.30,

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 

3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022. 

4. Analiza i  opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  – 26.01.2022 r. godz.11.00,

Proponowany porządek posiedzeń:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 

3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji  na rok 2022.

4. Funkcjonowanie świetlic wiejskich w 2021 roku.  

5. Analiza i  opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Budżetu  – 26.01.2022 r. godz.12.00,

Proponowany porządek posiedzeń:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 

3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022.  

4. Analiza realizacji zaleceń wykonanego audytu w GOPS-ie – skutki finansowe przeprowadzonych zmian.

5. Informacja nt. ogłoszonych przetargów na zadania,  na które posiadamy dokumentację. 

6. Analiza i  opiniowanie projektów uchwał.

7. Sprawy różne, wnioski.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w obradach.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną i w trosce o Państwa bezpieczeństwo proszę o zgłaszanie się wszystkich osób chętnych do uczestnictwa w obradach.

Zgłoszeń proszę dokonywać telefonicznie pod nr tel. 75 74 10 208 wew.45 lub na adres mailowy: biuro.rady@marciszow.pl.

Z poważaniem

Mirosław Wolak

Przewodniczący Rady Gminy