Podsumowanie inwestycji gminnych za 2021 rok na kwotę ponad 3 milionów złotych

1. Utwardzono betonową kostką plac w centralnym miejscu Sędzisławia, prowadzący do świetlicy wiejskiej, zabytkowego dworu i sklepu. Koszt inwestycji 28.614,10 zł.

Kostka betonowa w Sędzisławiu
Kostka betonowa w Sędzisławiu
Kostka betonowa w Sędzisławiu
Kostka betonowa w Sędzisławiu

2. Zakupiono nowy ciągnik marki MTZ 1221.3. z napędem na 4 koła o mocy 136 KM oraz nową posypywarkę i pług do odśnieżania. Wartość zakupu pojazdu wraz z wyposażeniem dodatkowym i sprzętem do zimowego utrzymania wyniosła około 280.000,00 zł . Środki na zakup nowoczesnego traktora i sprzętu pochodziły z budżetu gminy.

Zakup nowego ciągnika
Zakup nowego ciągnika
Zakup nowego ciągnika
Zakup nowego ciągnika

3. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia dróg Gminy Marciszów na łączną kwotę 491.844,00 zł. Tam, gdzie nie udało się podłączyć lamp zasilanych energią elektryczną z sieci, podłączono lampy zasilane ogniwami fotowoltaicznymi. Modernizację i rozbudowę wykonano w Marciszowie (ul. Sołecka i ul. Nadrzeczna), Domanowie (droga w kierunku Pastewnika – do stacji kolejowej; lampy fotowoltaiczne – plac przykościelny), Nagórniku (droga dojazdowa od strony Domanowa), Pastewniku (przysiółek Witomin), Sędzisławiu (droga od strony Marciszowa – przed i za wiaduktem; lampy fotowoltaiczne), Ciechanowicach (lampy fotowoltaiczne – przed wiaduktem i nasypem kolejowym kierunek Płonina – budynek nr 70, budynek nr 154 – stary młyn, budynek nr 3), Wieściszowicach (lampy fotowoltaiczne – plac zabaw), Świdniku (lampy fotowoltaiczne przy przystanku autobusowym, przez mostki nad rzeką Świdna, przejazd kolejowy) i Pustelniku (lampy fotowoltaiczne – plac przy szkółce roślin).

Marciszów ul. Sołecka
Marciszów ul. Sołecka
Marciszów ul. Sołecka
Marciszów ul. Sołecka
Marciszów ul. Nadrzeczna
Marciszów ul. Nadrzeczna
Marciszów ul. Nadrzeczna
Marciszów ul. Nadrzeczna

Domanów
Domanów
Domanów
Domanów
Nagórnik
Nagórnik
Pastewnik
Pastewnik
Pastewnik
Pastewnik
Sędzisław
Sędzisław
Sędzisław
Sędzisław
Sędzisław
Sędzisław
Ciechanowice
Ciechanowice
Ciechanowice
Ciechanowice
Ciechanowice
Ciechanowice
Wieściszowice
Wieściszowice
Świdnik
Świdnik
Świdnik
Świdnik
Świdnik
Świdnik
Świdnik
Świdnik
Pustelnik
Pustelnik

4. Zamontowano progi zwalniające w Marciszowie na ul. Słonecznej, a co za tym idzie zmieniono organizację ruchu przez wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h na terenie całego osiedla mieszkaniowego. Koszt montażu dwóch progów zwalniających wraz z oznakowaniem wyniósł 9.761,00 złotych.

Progi zwalniające w Marciszowie
Progi zwalniające w Marciszowie

5. Przebudowano drogę gminną nr 114443D w miejscowości Ciechanowice. Przebudowany został odcinek drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych i stacji kolejowej. Koszt inwestycji wyniósł 490.584,00 złote. Pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 294.350,58 zł. Środki własne z budżetu gminy Marciszów to 196.233,72 zł.

Przebudowa drogi gminnej w Ciechanowicach
Przebudowa drogi gminnej w Ciechanowicach
Przebudowa drogi gminnej w Ciechanowicach
Przebudowa drogi gminnej w Ciechanowicach

6. Wyremontowano drogę gminną w Sędzisławiu. Droga na dawnym terenie kolejowym, przejętym przez gminę Marciszów, o długości ponad 500 m. Koszt jej remontu to 480.000,00 złotych.

Remont drogi w Sędzisławiu
Remont drogi w Sędzisławiu

7. Przebudowano drogę transportu rolniczego i dojazdową do drogi krajowej nr 5 w Marciszowie, przy posesji nr 18. Koszt jej przebudowy to 209.486,00 zł, do której udało się pozyskać dofinansowanie na kwotę 54.432,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Przebudowa drogi w Marciszowie Górnym
Przebudowa drogi w Marciszowie Górnym

8. Kolejna droga w Marciszowie, to droga, która połączyła plac parkingowy przy kościele pw. Niepokalanego Serca NMP z drogą krajową nr 5. Droga również posiadała nawierzchnię gruntową. Wartość inwestycji wyniosła 258.665,00 zł. Wysokość udzielonej dotacji, to wartość 109.166,00 zł.

Przebudowa drogi w Marciszowie - łącznik przykościelnego parkingu z ul. Księcia Bolka
Przebudowa drogi w Marciszowie – łącznik przykościelnego parkingu z ul. Księcia Bolka
Przebudowa drogi w Marciszowie - łącznik przykościelnego parkingu z ul. Księcia Bolka
Przebudowa drogi w Marciszowie – łącznik przykościelnego parkingu z ul. Księcia Bolka

9. Przebudowa drogi wewnętrznej w Sędzisławiu na działkach nr 474/2 i 473. W ramach tej  inwestycji ułożono nową nawierzchnię asfaltową i wykonano pobocze na kwotę 135.000,00 złotych.

Przebudowa drogi w Sędzisławiu
Przebudowa drogi w Sędzisławiu
Przebudowa drogi w Sędzisławiu
Przebudowa drogi w Sędzisławiu

10. Przebudowa drogi gminnej w Marciszowie, pomiędzy ulicami Główną a Spółdzielczą. Wartość inwestycji 81.000,00 złotych.

Przebudowa drogi w Marciszowie
Przebudowa drogi w Marciszowie
Przebudowa drogi w Marciszowie
Przebudowa drogi w Marciszowie

11. Wykonano dokumentację projektową na budowę świetlicy wiejskiej w Świdniku z estradą i niezbędnym zapleczem. Koszt wykonania dokumentacji 24.900,00 zł.

Projekt świetlicy wiejskiej w Świdniku
Projekt świetlicy wiejskiej w Świdniku

12. Urząd Gminy Marciszów wzbogacił się o kolejny nowy pojazd. Samochód marki Dacia Duster został osobiście odebrany z salonu we Wrocławiu przez Wójta Gminy Marciszów Wiesława Cepielika. Nowy Duster w wersji Celebration, zasilany gazem, zastąpi wysłużonego Opla Zafirę, który został wystawiony na sprzedaż. Wartość zakupu ponad 65.000,00 zł.

Zakup samochodu Duster
Zakup samochodu Duster

13. Przekazano Przychodni Rodzinnej w Marciszowie sprzęt medyczny o wartości ponad 22.000,00 zł. Wśród którego znalazły się dwa rejestratory EKG oraz defibrylator AED.

Przekazanie sprzętu medycznego
Przekazanie sprzętu medycznego

14. Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej w Marciszowie przekazano sprzęt komputerowy o wartości 2.050,00 złotych.

Przekazanie sprzętu komputerowego dla MDP
Przekazanie sprzętu komputerowego dla MDP

15. Wykonano prace przy czyszczeniu i odtwarzaniu rowów melioracyjnych w Świdniku. Prace te zostały wykonane własnym zespołem ludzi i sprzętem gminnym. Między innymi zakupioną nową koparko-ładowarką.

Melioracja rowów w Świdniku
Melioracja rowów w Świdniku

16. Wykonano i zamontowano nową bramę prowadzącą na cmentarz w Sędzisławiu za 6.000,00 zł.

Nowa brama
Nowa brama

17. Zakupiono i zamontowano nowe elementy na plac zabaw w Ciechanowicach oraz wybudowano nowy plac zabaw dla dzieci w Wieściszowicach, to wydatki rzędu 100.000,00 złotych.

Plac zabaw w Ciechanowicach
Plac zabaw w Ciechanowicach
Plac zabaw w Wieściszowicach
Plac zabaw w Wieściszowicach

18. Przekazano Komendantowi Powiatowemu Policji w Kamiennej Górze 30 testerów Drug Wipe 6S o wartości blisko 2.700 zł na wykrywanie obecności narkotyków w ludzkim organizmie.

Przekazanie narkotestów
Przekazanie narkotestów

19. Przekazano OSP w Świdniku przez PSP w Kamiennej Górze samochód wsparcia technicznego.

Przekazanie samochodu
Przekazanie samochodu

20. Zakupiono i zamontowano nowy witacz gminy 6.642 zł.

Nowy pylon
Nowy pylon

21. Wymieniono stare, zniszczone wiaty przystankowe w Marciszowie przy ul. Głównej i Księcia Bolka I oraz w Pastewniku. Zakup, montaż  i  wykonanie trzech płyt betonowych to koszt 36.460,00 zł.

Nowe wiaty autobusowe
Nowe wiaty autobusowe

22. Utwardzono kostką betonową plac o pow. 200m² przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Domanowie o wartości 57.000,00 złotych.

Kostka betonowa pod świetlicą
Kostka betonowa pod świetlicą

23. Dzięki zaangażowaniu wójta gminy na naszym terenie postawiono nowy maszt telefonii cyfrowej Orange w Domanowie.

Stawianie nowego masztu
Stawianie nowego masztu

24. Zakończono prace remontowe w siedzibie OSP Marciszów, w wyniku których wymieniono wszystkie drzwi, częściowo ocieplono garaż, wykonano podjazd oraz szereg innych prac związanych z polepszeniem warunków pracy strażaków.  W zdecydowanym stopniu zwiększyła się efektywność działań, znacznie usprawniły się wyjazdy do akcji gaśniczych i ratunkowych.

Nowe drzwi
Nowe drzwi
Nowe drzwi
Nowe drzwi

25. Przy współpracy z powiatem kamiennogórskim udało się wykonać remont cząstkowy fragmentu nawierzchni przy ul. Włókienniczej w Marciszowie oraz przebudować drogę powiatową w Ciechanowicach. Koszt inwestycji 304.058,00 zł. Inwestorem przedsięwzięcia był powiat kamiennogórski.

Marciszów ul. Włókiennicza
Marciszów ul. Włókiennicza
Droga powiatowa w Ciechanowicach
Droga powiatowa w Ciechanowicach
Droga powiatowa w Ciechanowicach
Droga powiatowa w Ciechanowicach
Droga powiatowa w Ciechanowicach
Droga powiatowa w Ciechanowicach

Ostatnie aktualności