Inwestycje na rok 2022

Gmina Marciszów nieustannie i na bieżąco uczestniczy w naborach w zakresie dofinansowania inwestycji gminnych. Obecnie złożono 5 wniosków na 5 dużych zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych, w tym 2 wnioski dla gmin popegeerowskich.

Pierwszy wniosek – dotyczy przebudowy i modernizacji dróg gminnych w miejscowościach Ciechanowice, Marciszów, Wieściszowice, Domanów, Pustelnik, Świdnik i Sędzisław – szacowana wartość inwestycji 3 ml zł, przewidywana wysokość dofinansowania 95% (drogi te są zaplanowane w tegorocznym budżecie).

Drugi wniosek –  dotyczy przebudowy drogowego nitowanego mostu kratownicowego na rzece Bóbr w Marciszowie Górnym – szacowana wartość inwestycji to 7 ml zł, przewidywana wysokość dofinansowania 95%.

Trzeci wniosek – dotyczy modernizacji i rozbudowy infrastruktury sportowej w centrum rekreacyjno-sportowym w Marciszowie – szacowana wartość inwestycji 3,5 ml zł. Przewidywana wysokość dofinansowania 90% (zadanie wpisane w tegorocznym budżecie gminy).

Czwarty wniosek – modernizacja i rozbudowa dwóch gminnych oczyszczalni ścieków w Ciechanowicach i Sędzisławiu wraz z budową wiaty osadowej. Szacowana wartość inwestycji 1,95 ml zł. Przewidywana wysokość dofinansowania 98%.

Piąty wniosek – budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą we wsi Świdnik. Szacowana wartość inwestycji 3,5 ml zł. Przewidywana wysokość dofinansowania 98%.