Wsparcie dla Ukrainy
Grafika wektorowa, ikony, ilustracje Flaga Ukrainy na licencji royalty-free  - iStock

Wójt Gminy Marciszów informuje, że w urzędzie gminy działa punkt zgłoszeń uchodźców przybyłych na teren Gminy Marciszów. Prosimy o zgłaszanie do ewidencji osób, które nie zostały zarejestrowane w punktach recepcyjnych na granicy państwa. Poniżej zamieszczone oświadczenie do pobrania, które obywatele ukraińscy powinni wypełniać. Formularz dostępny jest w języku polskim i ukraińskim.

Urząd Gminy w Marciszowie prowadzi bazę osób prywatnych, które  deklarują chęć do bezpłatnego zakwaterowania, wyżywienia, opieki medycznej oraz są gotowe przyjąć osoby uciekające przed wojną na Ukrainie.

Urząd Gminy Marciszów w odpowiedzi na pojawiające się pytania mieszkańców o możliwość refundacji pobytu uchodźców informuje, że administracja rządowa wyłączyła „miejsca niezorganizowane ‘’ tj. miejsca, które są własnością osób prywatnych. Rodziny, które przyjęły, bądź zamierzają przyjąć osoby z kraju ogarniętego konfliktem zbrojnym pod swój dach muszą zorganizować im pobyt w całości we własnym zakresie.

 Wszelkie informacje dotyczące dynamicznie zmieniającej się sytuacji i działań jakie podejmuje Gmina Marciszów  publikowane będą na stronie internetowej. Znajdziecie tam Państwo komunikaty dotyczące aktualnej sytuacji i trybu udzielania pomocy.

Drodzy Mieszkańcy, apelujemy o zachowanie spokoju i jednoczesne wsparcie naszych sąsiadów, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Gmina Marciszów  w zależności od zmieniających się przepisów prawa będzie podejmowała kolejne działania pomocowe.  

Pomoc psychologiczna

Nieodpłatna pomoc prawna

Pomoc dla obywateli Ukrainy

przybyłych na teren Gminy Marciszów

– Na teren naszej gminy codziennie przybywają nowe osoby z Ukrainy. W dniu 10-03-2022 r. pracownicy GOPS Marciszów odwiedzili rodziny, które przyjęły pod swój dach uchodźców. Zebraliśmy informacje o bieżących potrzebach tych rodzin.

– Pomoc rzeczowa, którą zbierzemy ma być rozdysponowana na terenie Gminy Marciszów dla Ukraińców, którzy przybyli i mieszkają u polskich rodzin.

– Prosimy o przekazywanie pomocy rzeczowej dla uchodźców przebywających na terenie Gminy Marciszów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie lub do GOPS w Marciszowie.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej zadzwoń:

– w sprawie zbiórki do – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie lub do GOPS Marciszów

– w sprawie zgłaszania przybycia obywateli Ukrainy na teren Gminy Marciszów do – Urzędu Gminy Marciszów/Zarządzanie Kryzysowe

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej obywatelom Ukrainy do – GOPS Marciszów (szczegółowe informacje od 15 marca 2022 r. lub po wprowadzeniu w życie specustawy)

GOPS Marciszów 75 741 06 52
Zespół Szkolno-Przedszkolny 75 741 03 03
Urząd Gminy Marciszów/Zarządzanie Kryzysowe  75 741 02 08  wew. 21

Dziękujemy Wszystkim mieszkańcom naszej Gminy za okazane  wsparcie uchodźcom

Dziękujemy  wszystkim wolontariuszom i pracownikom,  którzy w Zespole  Szkolno-Przedszkolnym  w Marciszowie zbierają niezbędną pomoc rzeczową