Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy

Wójt Gminy Marciszów informuje, że od dnia dzisiejszego (08.03.2022r.) możemy wpłacać datki na wsparcie finansowe obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Marciszów w wyniku wybuchu konfliktu zbrojnego z Federacją Rosji.

Przelewów i wpłat możemy dokonywać na wyodrębnione konto bankowe Gminy Marciszów, na rachunek nr 59 8647 0007 0420 8673 2000 0031 z dopiskiem „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy„.