REJESTRACJA OBYWATELI UKRAINY

Urząd Gminy Marciszów zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy o zgłaszanie w tutejszym urzędzie rejestracji osób z Ukrainy, które nie zostały zarejestrowane w punktach recepcyjnych na granicy państwa po 24 lutego 2022 roku.

Druki do pobrania w tut. urzędzie oraz poniżej.

Informacja dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami