Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 28/2022

Wójta Gminy Marciszów

z dnia 10 marca 2022 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 48,26 m2,zlokalizowany na II kondygnacji (I piętrze) wielorodzinnego budynku nr 91, składający się z kuchni, dwóch pokoi, łazienki z wc, przedpokoju. Pomieszczenie przynależne do lokalu: piwnica o powierzchni 1,35 m2. Łączna powierzchnia lokalu i pomieszczenia przynależnego wynosi 49,61 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Ogrzewanie c.o. etażowe. Dla lokalu i budynku nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej.

Cena nieruchomości lokalowej, ustalona na podstawie jej wartości, wynosi 65.000,00 zł.

Udział w nieruchomości wspólnej, tj. w działce gruntu oraz z częściach wspólnych budynku, wynosi 16,1 %.

Właścicielem lokalu wraz z przynależnym do niego gruntem jest Gmina Marciszów. Lokal wchodzi w skład nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Marciszów, gmina Marciszów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 200/5 o pow. 0,4523 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta JG1K/00017431/1. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów i budynków, to „B – tereny mieszkaniowe”.

Działka znajduje się w granicach historycznego układu ruralistycznego wsi Marciszów oraz w granicach strefy obserwacji archeologicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 26 kwietnia 2022 r.

Wójt Gminy

       Wiesław Cepielik