Gmina Marciszów beneficjentem Programu „Laboratoria Przyszłości”

Szkoła Podstawowa w Marciszowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Marciszów znalazła się wśród beneficjentów Programu „Laboratoria Przyszłości”.

Celem programu jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości dotyczących nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki. 

W ramach tego przedsięwzięcia Szkoła Podstawowa w Marciszowie otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 85 500,00 zł na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i kreatywnego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.