Czyste powietrze zdrowy wybór

Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Gminy w Marciszowie działa Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W ramach programu właściciele budynków na terenie gminy Marciszów mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę starych pieców i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Marciszów aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. W punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta w portalu beneficjenta programu oraz pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność.

Przypominamy, że w styczniu 2022 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu uruchomił nową część programu „Czyste Powietrze” z możliwym najwyższym poziomem dofinansowania. Zwrot nawet do 90% kosztów kwalifikowanych.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do punktu konsultacyjno-informacyjnego.

Lokalizacja punktu

Urząd Gminy w Marciszowie

ul. Szkolna 6

58-410 Marciszów

Punkt czynny jest w każdą środę i czwartek w godz. 7.30 – 15.30.

Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu konsultacji.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (75) 74 10 208 wew. 23, e-mail: sekretarz@marciszow.pl