Archive for 31 marca 2022

ZAPYTANIE CENOWE

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz.1129 ) na podstawie art.2 ust.1pkt 1 tej ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie obowiązującego regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130.000 zł netto Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Marciszowie,58-410 Marciszów,  ul. Szkolna 4bzaprasza[…]

Czytaj więcej