Konsultacje społeczne

W dniu wczorajszym (środa, 6 kwietnia), w Domu Kultury w Marciszowie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące prowadzonych prac nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym dla projektu budowy linii kolejowej dużych prędkości Żarów-Świdnica-Wałbrzych-granica państwa. Konsultacje z udziałem mieszkańców Gminy Marciszów i władz gminy prowadzone były przez wykonawcę studium-firmę BBF Sp. z o.o. wraz z inwestorem-Centralnym Portem Komunikacyjnym Sp. z o.o. Podczas spotkania zaprezentowano wariant przebiegu linii kolejowej na terenie naszej gminy. Mieszkańcom gminy projektanci i przedstawiciel CPK wyjaśniali wątpliwości związane z przebiegiem linii, hałasem, ewentualną budową nowego wiaduktu nad linią kolejową i koniecznością ewentualnego wywłaszczenia. Z dokumentacji projektowej wynika, iż linia kolejowa dużych prędkości przez nasz teren przebiegać będzie po istniejącej linii kolejowej nr 274 i zlikwidowanym odgałęzieniu Marciszów Górny-Kamienna Góra oraz istniejącej linii Kamienna Góra-Sędzisław.

Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne