UWAGA,UWAGA !!!

Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik informuje, że zgodnie z decyzją rządu i poleceniem wojewody dolnośląskiego w dniu jutrzejszym tj. 10 kwietnia 2022 r. na terenie całego województwa dolnośląskiego zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania.
W ramach treningu w niedzielę 10 kwietnia o godz. 8.41 zostanie wyemitowany dźwięk akustyczny syren alarmowych zgodnie z procedurą „ogłoszenie alarmu”.
Trening ten ma na celu między innymi sprawdzenie sprawności systemów alarmowych, ale także upamiętnienie rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, w której zginął Prezydent Polski.
Jednocześnie proszę wszystkich o informowanie przebywających u nas obywateli Ukrainy, aby nie czuli się zagrożeni, czy zakłopotani, gdyż alarm ten nie ma związku z konfliktem zbrojnym.
Sygnały alarmowe w Gminie Marciszów będą emitowane w Marciszowie, Pastewniku i Świdniku.

Trening systemu wczesnego ostrzegania

Trening systemu wczesnego ostrzegania