Archive for 12 kwietnia 2022

Terminy prac terenowych przy inwentaryzacji źródeł ogrzewania i wyrobów azbestowych

Urząd Gminy Marciszów zwraca się z prośbą o wypełnienieAnkiety dotyczącej użytkowanych przez mieszkańców instalacji grzewczych. Obowiązek przeprowadzana inwentaryzacji wynika z zapisów Uchwały Nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim.W ankiecie jest również możliwość wprowadzenia informacji dot. posiadanych zmagazynowanych płyt azbestowych. Ujęcie posiadanych[…]

Czytaj więcej