Dobre praktyki BHP w czasie prac w gospodarstwie rolnym

Dobre praktyki BHP w czasie wiosennych prac w gospodarstwie rolnym

Współczesne gospodarstwa rolne prowadzą coraz częściej specjalistyczną produkcję i zastępują małe, tradycyjne gospodarstwa. Dorównanie standardom europejskim wymaga podnoszenia kwalifikacji rolników z zakresu nowoczesnych procesów technologicznych upraw i hodowli oraz nabywania umiejętności obsługi specjalistycznych maszyn i urządzeń. Intensyfikacja prac wiosennych, narażenie na działanie drgań mechanicznych, hałasów, pyłów i substancji chemicznych, różnorodność prac wykonywanych w tym okresie przez rolników w trudnych warunkach pogodowych sprawia, że ulegają oni wypadkom częściej, niż pracujący w innych działach gospodarki.

Najczęstszymi przyczynami nieszczęśliwych zdarzeń wypadkowych przy nawożeniu, sianiu, ochronie i pielęgnacji roślin są:

– nieostrożność, pośpiech

– niestosowanie środków ochrony, w tym szczególnie odzieży roboczej

– nieznajomość zasad BHP, brak szkoleń z tego zakresu

– nieporządek w miejscu pracy

– zły stan techniczny urządzeń rolniczych, narzędzi, maszyn

– niewłaściwe używanie środków chemicznych.

Zalecenia przy pracach wiosennych

 1. Podczas przygotowywania maszyn do prac siewnych, należy bezwzględnie stosować się do instrukcji obsługi, sprawdzać na bieżąco prawidłowość działania poszczególnych mechanizmów, smarować powierzchnie trące co zapobiegnie awarii, stosować osłony ruchomych elementów, po zakończeniu pracy każdorazowo należy dokładnie umyć, oczyścić w wyznaczonym do tego miejscu.
 2. Podczas siewu nie wolno operować rękami w strefie bezpośredniego zagrożenia przy ruchomych łopatkach, wiatrakach. Przy popychaniu materiału siewnego należy stosować odpowiednie urządzenia, nie robić tego rękoma.
 3. Przy wysiewaniu nawozów mineralnych, płynnych, pylistych, należy pamiętać, aby wysiewać czy rozpylać je w dni pogodne, bezwietrzne, przy średnich i niskich temperaturach dodatnich.
 4. Z uwagi na własne bezpieczeństwo nie należy spożywać posiłków, napojów szczególnie alkoholowych, nie palić papierosów podczas wysiewania nawozów.
 5. Należy stosować odzież ochronną, kombinezony, ochronę rąk – grube gumowe rękawice, ochronę górnych dróg oddechowych – maski, ochronnę oczu – gogle, okulary, nakrycia głowy.
 6. Po skończonej pracy zdjąć odzież roboczą w wyznaczonym pomieszczeniu, starannie umyć ręce, twarz, przepłukać jamę ustną i nos czystą wodą.
 7. W razie zatrucia należy natychmiast zwrócić się do lekarza lub wezwać pomoc dzwoniąc na bezpłatne telefony alarmowe: 112, 999, 998, 997.
 8.  W trakcie pracy, wszelkie naprawy, regulacje można wykonywać tylko po wyłączeniu napędu, silnika. Należy zwracać uwagę, żeby wały napędowe, przekładnie do wysiewania nawozów miały kompletne i nieuszkodzone osłony w jaskrawych kolorach.
 9. Zużyte opakowania z nawozów, środkach chemicznych trzeba gromadzić w wydzielonym magazynku lub zamykanej na klucz szafie. Nie wolno spalać opakowań, ponieważ są to odpady niebezpieczne. Należy składać je na składowisku odpadów niebezpiecznych, w wyznaczonym przez miejscowe władze samorządowe.

                                                                                      Opracowanie:

                                                                                    GŁÓWNY SPECJALISTA

                                                                                     mgr  EWELINA CIERPIKOWSKA

Źródła:

 1. Broszura KRUS 2021 Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnych
 2. Broszura KRUS 2010 Dobre praktyki BHP przy pielęgnacji i ochronie roślin
 3. Broszura KRUS 2004 Bezpieczna praca z chemicznymi środkami ochrony roślin