Akademia 3 Majowa

W Domu Kultury w Marciszowie odbył się dzisiaj (czwartek, 28 kwietnia) uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie zaprezentowali krótką lekcję historii i patriotyzmu.

Konstytucja 3 Maja to ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Wielki w 1791 roku. Przypominamy, że w bieżącym roku obchodzimy 231 rocznicę jej uchwalenia. To pierwsza Konstytucja w Europie i druga na świecie, po amerykańskiej, była próbą unowocześnienia ustroju Polski, ratowania jej suwerenności i przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzając zasadę trójpodziału władzy.

Program artystyczny w wykonaniu uczniów był przygotowany z wielkim zaangażowaniem i humorem. Widowisko uzmysłowiło wszystkim rolę i znaczenie słów Ojczyzna oraz Patriotyzm.

Dzisiejszą akademię mieli zaszczyt zobaczyć mieszkańcy gminy na czele z wójtem Wiesławem Cepielikiem, zastępcą Pawłem Truszczyńskim i sekretarz gminy Martą Kwiecień. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom biorącym udział w przedstawieniu, widowni i oczywiście nauczycielom, bez których nie byłoby tak wspaniałego przedsięwzięcia.

Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa
Akademia 3-Majowa

Zdjęcie nagłówkowe źródło: Adobe Stock-Shake_pl