Badanie stanu świadomości mieszkańców na temat znaczenia zielonej i niebieskiej infrastruktury w łagodzeniu zmian klimatu.

Na zlecenie Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” z siedzibą w Legnicy firma Grupa BST
Sp. z o. o. realizuje badanie stanu świadomości mieszkańców na temat znaczenia zielonej i niebieskiej infrastruktury w łagodzeniu zmian klimatu oraz ich gotowości do podejmowania tych działań na terenie własnych posesji i miejsc publicznych w gminie.
Badania ankietowe realizowane są na terenie powiatów obszaru transgranicznego (bolesławiecki, jaworski, karkonoski, lubański, lwówecki, kamiennogórski, zgorzelecki, złotoryjski, żarski).
W związku z tym Zespół Grupa BST zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety (11 pytań):

https://www.badania-online.pl/cati/index.php/271527?lang=pl

Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celach niekomercyjnych związanych z realizacją projektu.

Dziękujemy za udział w badaniu!

List intencyjny