Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 55/2022

Wójta Gminy Marciszów

z dnia 12 maja 2022 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Lokal mieszkalny nr 9a o pow. użytkowej 17,5 m2,zlokalizowany na pierwszej kondygnacji (parter) wielorodzinnego budynku nr 80, składający się z jednego pomieszczenia – pokoju z aneksem. Lokal bez łazienki, miska ustępowa (wc) zamontowana jest w ww.  pomieszczeniu. Lokal bez pomieszczeń przynależnych. Piwnice, strych, budynki gospodarcze stanowią część wspólną nieruchomości użytkowaną przez mieszkańców na zasadach umownych. Poprzedni użytkownik lokalu korzystał z komórki znajdującej się w budynku gospodarczym oraz ze wspólnego strychu. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Ogrzewanie piecowe. Lokal wymaga kapitalnego remontu. Dla lokalu i budynku nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej.

Cena nieruchomości lokalowej, ustalona na podstawie jej wartości, wynosi 16.000,00 zł.

Udział w nieruchomości wspólnej, tj. w działce gruntu oraz w częściach wspólnych budynku, wynosi 2,80 %.

Właścicielem lokalu wraz z przynależnym do niego gruntem jest Gmina Marciszów. Lokal wchodzi w skład nieruchomości gruntowej położonej w Ciechanowicach, gmina Marciszów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 20 o pow. 0,5048 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta JG1K/00010745/6. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów i budynków, to „Br-ŁIV – grunty rolne zabudowane”. Budynek, w którym znajduje się ww. lokal mieszkalny, pozostaje w administrowaniu: Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami Domator Kazimierz Zima w Wałbrzychu.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów nieruchomość położona jest w części na terenie zabudowy mieszkaniowej, a w części na terenach rolnych.

Nieruchomość znajduje się w granicach historycznego układu ruralistycznego wsi Ciechanowice oraz w granicach strefy obserwacji archeologicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 29 czerwca 2022 r.

Wójt Gminy

Wiesław Cepielik

Ostatnie aktualności