Wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysu dla dzieci i młodzieży z Gminy Marciszów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie od 04 maja 2022 r. uruchomił bezpłatną formę wsparcia dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Marciszów.

W jakich sytuacjach można się z nami kontaktować?
• u dziecka pojawiają się niepokojące zachowania, obniżony nastrój, zmiany w zachowaniu, pobudzenie, lęk, problemy z jedzeniem, samookaleczenia, myśli samobójcze i in.,
• w rodzinie pojawia się kryzys, np. rozstanie rodziców, przewlekła choroba – własna lub kogoś bliskiego, przemoc w rodzinie, przemoc rówieśnicza, nadużycia seksualne, kryzysy rodzinne i in.
Spotkania dzieci i młodzieży z psychologiem będą odbywały się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie po uprzednim umówieniu telefonicznym.

W celu umówienia się na konsultacje prosimy o kontakt telefoniczny pod numer telefonu
GOPS Marciszów : 75 741 06 52.

Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne jest finansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Marciszowie.

Ostatnie aktualności