INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI

Informuję, że posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów w miesiącu maju odbędą się w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie w następujących terminach:

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia – 23.05.2022 r. godz.10.00,
Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Spotkanie z prezesem spółki z o. o. „Rodzinna” w Marciszowie w celu zapoznania się z aktualną sytuacją w przychodni.
 4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Infrastruktury Technicznej – 23.05.2022 r. godz.12.00,
Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Ocena przygotowania i stanu technicznego przystanków autobusowych /wymiana istniejących oraz planowanie dostawiania nowych wiat/.
 4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Rewizyjna – 24.05.2022 r. godz. 13.30,
Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Działalność klubów oraz obiektów sportowych na terenie gminy – posiedzenie wyjazdowe.
 4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – 25.05.2022 r. godz.13.30,
Proponowany porządek posiedzeń:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Planowane naprawy i remonty w szkole w okresie wakacyjnym.
 4. Realizacja projektu pn. „Laboratoria przyszłości”.
 5. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Budżetu – 25.05.2022 r. godz.11.30,
Proponowany porządek posiedzeń:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Raport o stanie gminy.
 4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne, wnioski.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w obradach.

Mirosław Wolak
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów