Zaproszenie na spotkania dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu” serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu. Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu” zaprasza do wspólnej oceny potencjału, diagnozy potrzeb, przedstawiania swoich opinii, pomysłów, określania kierunków rozwoju obszaru. Każdy głos jest niezwykle istotny i ma realny wpływ na kierunki i cele działań w nowym, kolejnym okresie programowania.

Zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców na spotkanie warsztatowe, które w naszej gminie odbędzie się 1 czerwca, godz. 9.30-13.00 w Urzędzie Gminy, ul. Szkolna 6, Sala posiedzeń.

Lokalna Strategia Rozwoju dotycząca okresu 2021-2027

Add your Comment

Ostatnie aktualności