Archive for 26 maja 2022

XXXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP

W dniach 23-24 maja 2022 roku w Warszawie wójt Wiesław Cepielik reprezentował Gminę Marciszów na XXXVI Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. W zgromadzeniu oprócz samorządowców z całego kraju uczestniczyli także przedstawiciele rządu. Porządek obrad zgromadzenia wypełniły m.in. debaty merytoryczne, obejmujące takie tematy, jak oświata i stan budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wystąpienia gości, warsztaty[…]

Czytaj więcej