Światowy Dzień bez Tytoniu pod hasłem „Tytoń- zagrożenie dla naszego środowiska”

Światowy Dzień Bez Tytoniu 2022, obchodzony 31 maja, w bieżącym roku skupia uwagę na zagrożeniach dla środowiska jakie wytwarza tytoń. Globalna kampania ma na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie wpływu na środowisko całego cyklu tytoniowego, od jego uprawy, produkcji i dystrybucji po generowane przez niego toksyczne odpady.

Od początku do końca cykl życia tytoniu jest procesem zanieczyszczającym i niszczącym środowisko. Przychodzi nam najczęściej na myśl zanieczyszczenie powietrza spowodowane paleniem, ale szkody występują w całym łańcuchu i są znacznie bardziej złożone :
• Na całym świecie każdego roku około 3,5 miliona hektarów ziemi jest niszczonych pod uprawę tytoniu. Uprawa tytoniu przyczynia się również do wylesiania 200 000 hektarów rocznie i degradacji gleby.
• Produkcja tytoniu wyczerpuje zasoby planety tj. woda, paliwa kopalne i metale.
• Globalizacja łańcucha dostaw i sprzedaży wyrobów tytoniowych oznacza, że przemysł tytoniowy w dużym stopniu opiera się na energochłonnych środkach transportu.
• Każdego roku na całym świecie 4,5 biliona niedopałków papierosów jest wyrzucanych, generując 1,69 miliarda funtów toksycznych odpadów i uwalniając tysiące chemikaliów do powietrza, wody i gleby.

Celem Światowego Dnia bez Tytoniu jest także uwrażliwienie ludzi na manipulacje przemysłu tytoniowego w tym praktyki „greenwashingu” np. wprowadzanie na rynek nowych produktów jako przyjaznych dla środowiska, aby odwrócić uwagę opinii publicznej od własnych działań niszczących środowisko.
Ograniczenie spożycia tytoniu należy uznać za kluczową dźwignię osiągnięcia wszystkich celów zrównoważonego rozwoju, a nie tylko tych bezpośrednio związanych ze zdrowiem.


Chroń środowisko – Światowy Dzień Bez Tytoniu 2022 da Ci jeszcze jeden powód do rezygnacji z palenia!