Archive for 2 czerwca 2022

Spotkanie warsztatowe LGD „Kwiat Lnu”

Wczoraj (środa, 1 czerwca) w sali posiedzeń urzędu gminy odbyło się spotkanie warsztatowe związane z trwającymi pracami nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu”. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele samorządu, organizacje pozarządowe oraz lokalni przedsiębiorcy i mieszkańcy. Było to kolejne z planowanych dziewięciu spotkań, podczas których lokalna społeczność miała możliwość wspólnej[…]

Czytaj więcej

Zaproszenie Wojewody Dolnośląskiego

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski zaprasza:• organizacje pozarządowe;• podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;• związki zawodowedo składania ofert na realizację zadań publicznych w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa dolnośląskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego[…]

Czytaj więcej

Ostatnie aktualności