INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI

Informuję, że posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów w miesiącu czerwcu odbędą się w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie w następujących terminach:

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia – 20.06.2022 r. godz.10.00,

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Spotkanie z przedstawicielem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Infrastruktury Technicznej  – 20.06.2022 r. godz.12.00,

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Stan zaawansowania inwestycji pn. „Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym gminy Kamienna Góra i Marciszów”.
 4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Rewizyjna – 21.06.2022 r. godz. 13.30,

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Analiza inwestycji wykonanych i planowanych do wykonania w 2022 roku.
 4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  – 22.06.2022 r. godz.11.00,

Proponowany porządek posiedzeń:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Opieka zdrowotna w szkole i w przedszkolu.
 4. Funkcjonowanie Kolorowych Jeziorek – spotkanie z dzierżawcą.
 5. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Budżetu  – 22.06.2022 r. godz.13.00,

Proponowany porządek posiedzeń:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Wysokość pozyskanych środków z funduszy zewnętrznych – źródła pozyskania, faza realizacji inwestycji.
 4. Wydatki finansowe na zimowe utrzymanie dróg.
 5. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy różne, wnioski.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w obradach.

Dawid Chęciński    

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marciszów

Ostatnie aktualności