Archive for 22 czerwca 2022

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 250/2

Wójt Gminy Marciszów ogłaszaIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 250/2 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Ciechanowice, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 250/2 o pow. 0,1081 ha. Rodzaj użytków, według zapisóww ewidencji gruntów: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane.Działka zlokalizowana przy powiatowej drodze asfaltowej; teren[…]

Czytaj więcej

Informacja od Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kamiennej Górze informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/917 z dnia 13 czerwca 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególnie środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. W załączniku do powyższego Rozporządzenia obszar: GMINY MARCISZÓW, GMINY KAMIENNA GÓRA oraz MIASTA[…]

Czytaj więcej