Przyznano stypendia Wójta Gminy

W sali narad urzędu gminy przyznano dziś (czwartek, 23 czerwca) stypendia Wójta Gminy Marciszów oraz nagrody ufundowane przez radnych.

Stypendia zostały przyznane za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Marciszów.

Stypendia otrzymały:

Absolwentki Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystycznych w Jeleniej Górze Martyna Ogłaza, Magdalena Jurkowska i Kinga Kania oraz Absolwentka Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Kamiennej Górze Julita Czoch.

Stypendystki otrzymały stypendium Wójta Gminy w kwocie 500 zł oraz pamiątkową statuetkę, a także nagrody ufundowane przez Radnych Gminy Marciszów oraz sołtysa sołectwa Nagórnik Józefa Żukrowskiego. Gratulujemy!

Uroczystość zakończył słodki poczęstunek.

stypendia Wójta Gminy
stypendia Wójta Gminy
stypendia Wójta Gminy
stypendia Wójta Gminy
stypendia Wójta Gminy
stypendia Wójta Gminy
stypendia Wójta Gminy
stypendia Wójta Gminy
stypendia Wójta Gminy
stypendia Wójta Gminy
stypendia Wójta Gminy
stypendia Wójta Gminy

Zdjęcia: Artur Kubieniec