Poziom satysfakcji mieszkańców – ankieta

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia
w naszej gminie.
Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju, realizowaną przez Lokalną Grupę Działania Kwiat Lnu, do potrzeb mieszkańców i regionu.

Link do ankiety:
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=594ef1f8&&b=6cd34e6cf&&c=4601cb7e

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie.

Ostatnie aktualności