Przekazanie opasek bezpieczeństwa seniorom z Gminy Marciszów

W dniach 27 i 28 czerwca 2022 r. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie wręczyli opaski bezpieczeństwa zakupione w ramach programu „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW NA ROK 2022 MODUŁ II”. Urządzenia do świadczenia usługi „opieki na odległość” mają na celu poprawę bezpieczeństwa funkcjonowania w miejscu zamieszkania seniorom z gminy Marciszów. Teleopaski pozwolą na niezwłoczny kontakt ze służbami ratowniczymi w sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu, a także objęcie pomocą w potrzebie. Opieką zostało objętych 30 seniorów z gminy Marciszów.

opaski dla seniorów
opaski dla seniorów

Ostatnie aktualności