Mobilny punkt informacyjny w Marciszowie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza mieszkańców Gminy Marciszów do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków Funduszy Europejskich.
W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego pracownik Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
w Jeleniej Górze będzie pełnić dyżur w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 (parter, SALA NARAD pok. nr 6).
Podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, mających formę indywidualnych konsultacji bezpośrednich, można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz
o zasadach ubiegania się o dotacje. Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowane ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej.
Wskaże kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się
o środki.

Mobilny punkt informacyjny w Marciszowie

Z usług w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych mogą skorzystać wszystkie podmioty oraz osoby zainteresowane tematyką wsparcia z Unii Europejskiej.
Konsultacje są bezpłatne!!!
Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne.
Mieszkańców Gminy Marciszów zapraszamy na konsultacje w ramach
Mobilnego Punktu Informacyjnego:
15 lipca 2022 r. w godz. 10.30-13.00
Siedziba Urzędu Gminy Marciszów
ul. Szkolna 6 (parter, SALA NARAD pok. nr 6)

Serdecznie zapraszamy !
Aktualne informacje na temat organizowanych na terenie Dolnego Śląska Mobilnych Punktów Informacyjnych oraz konferencji, spotkań i szkoleń publikowane są na stronie Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku