Robocze spotkanie z wiceminister i wojewodą

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbyło się w dniu wczorajszym (poniedziałek, 4 lipca) spotkanie wiceminister Marzeny Machałek i wojewody Jarosława Obremskiego z samorządowcami z terenu naszego powiatu. W wydarzeniu uczestniczyli starosta Jarosław Gęborys, wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska, burmistrz Janusz Chodasewicz, burmistrz Ewa Kocemba, wójt Patryk Straus oraz wójt Wiesław Cepielik.

Podczas roboczego spotkania samorządowcy rozmawiali o realizacji inwestycji wykonywanych ze wsparciem z budżetu państwa, w szczególności w ramach I i II edycji programu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przypominamy, że w ramach Polskiego Ładu do powiatu kamiennogórskiego trafi łącznie prawie 82 mln zł. Powiat Kamiennogórski otrzymał 26 239 242 zł, Miasto Kamienna Góra 27 687 000 zł, Gmina Kamienna Góra 13 825 000 zł, Gmina Lubawka 12 325 000 zł, Gmina Marciszów 1 759 500 zł. Ta ogromna kwota środków wesprze inwestycje lokalnych samorządów.

Jak podkreślała wiceminister Marzena Machałek, to od samorządów zależy, jak przyznane środki zostaną wykorzystane. W swoim wystąpieniu apelowała o współpracę samorządów przy projektowaniu kolejnych inwestycji.

Podczas rozmowy z samorządowcami wiceminister Marzena Machałek odniosła się między innymi do błędnie złożonego wniosku przez Gminę Marciszów do Polskiego Ładu. Sprawę doskonale zna dzięki wójtowi Cepielikowi, który interweniował i konsultował się ze wszystkimi możliwymi środowiskami rządowymi w tym temacie.

– Na chwilę obecną jest ona zamknięta, powiedziała pani wiceminister i obiecała nadrobić straty przy kolejnym rozdaniu.

Na spotkaniu omawiano także podejmowane przez samorządy działania dotyczące pomocy uchodźcom wojennym.

Spotkanie z wiceminister i wojewodą
Spotkanie z wiceminister i wojewodą
Spotkanie z wiceminister i wojewodą
Spotkanie z wiceminister i wojewodą
Spotkanie z wiceminister i wojewodą
Spotkanie z wiceminister i wojewodą
Spotkanie z wiceminister i wojewodą
Spotkanie z wiceminister i wojewodą
Spotkanie z wiceminister i wojewodą
Spotkanie z wiceminister i wojewodą
Spotkanie z wiceminister i wojewodą
Spotkanie z wiceminister i wojewodą
Spotkanie z wiceminister i wojewodą
Spotkanie z wiceminister i wojewodą
Spotkanie z wiceminister i wojewodą
Spotkanie z wiceminister i wojewodą
Spotkanie z wiceminister i wojewodą
Spotkanie z wiceminister i wojewodą