Archive for 27 lipca 2022

Trwa przebudowa drogi dojazdowej w Pastewniku

W Pastewniku trwa przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i budynków mieszkalnych. Wykonawca przygotowuje już podłoże do ułożenia warstwy asfaltu.Wartość inwestycji wynosi blisko 502 tys. zł. Dofinansowanie w kwocie ponad 110 tys. zł zostało udzielone z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Wójt Wiesław Cepielik jest bardzo[…]

Czytaj więcej

Trwa przebudowa drogi w Wieściszowicach

Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 3474D w Wieściszowicach (gm. Marciszów) w kierunku Raszowa (gm. Kamienna Góra). Wartość zadania to 1 456 697,46 zł. Zadanie jest dofinansowane z rządowego programu Polski Ład w kwocie 1 336 321,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 120 376,46 zł pochodzą z budżetu Powiatu Kamiennogórskiego. Dziś (czwartek, 14 lipca) układana jest pierwsza warstwa masy bitumicznej. Planowany termin zakończenia[…]

Czytaj więcej

Inwestycje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Marciszowie

Trwa przebudowa systemu ogrzewania budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie oraz termomodernizacja poddasza i likwidacja barier architektonicznych. Na terenie szkoły powstała już instalacja fotowoltaiczna, która będzie produkować prąd na potrzeby placówki. Wartość inwestycji wynosi ponad 157 tys. zł. Dodatkowo wykonane zostało również ogrodzenie instalacji. Wartość inwestycji 34 500 zł. W ramach prac wykonywana jest również poprawa[…]

Czytaj więcej
lip 27 2022
Bez kategorii

Przedsięwzięcie grantowe z udziałem kadry pedagogicznej ZSP w Marciszowie

Zrealizowano przedsięwzięcie grantowe „Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość„, w którym – dzięki współpracy nawiązanej między Karkonoskim Ośrodkiem Szkoleniowym a Gminą Marciszów – uczestniczyła kadra pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie. Udział w projekcie ukończyło 24 nauczycieli szkoły podstawowej, którzy zrealizowali indywidualne ścieżki wsparcia w postaci uczestnictwa w szkoleniach (minimum 25 godzin, minimum 5 modułów szkoleniowych) oraz indywidualnych i/lub zbiorowych konsultacjach. Udział w[…]

Czytaj więcej

Ostatnie aktualności