Inwestycje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Marciszowie

Trwa przebudowa systemu ogrzewania budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie oraz termomodernizacja poddasza i likwidacja barier architektonicznych.

Na terenie szkoły powstała już instalacja fotowoltaiczna, która będzie produkować prąd na potrzeby placówki. Wartość inwestycji wynosi ponad 157 tys. zł. Dodatkowo wykonane zostało również ogrodzenie instalacji. Wartość inwestycji 34 500 zł.

W ramach prac wykonywana jest również poprawa stanu izolacji termicznej stropu pod nieogrzewanym poddaszem budynku głównego szkoły i zapewnienie dostępu dla osób z niepełnosprawnościami poprzez instalację schodołazu. Wartość inwestycji wynosi 96 tys. zł.

Dzięki tej inwestycji załatwimy trzy ważne sprawy. Po pierwsze szkoła będzie miała zapewniony prąd z fotowoltaiki, co zredukuje do minimum koszty za energię elektryczną. Po drugie dzięki termomodernizacji poddasza zlikwidujemy od dawna zgłaszany problem z przemarzaniem i niedogrzewaniem górnych pomieszczeń szkoły, w których dzieci zimową porą marzły. Po trzecie zlikwidujemy bariery architektoniczne i zamontujemy specjalny mobilny schodołaz, co umożliwi lepszy dostęp i możliwość poruszania się po obiekcie osób niepełnosprawnych – mówi wójt Wiesław Cepielik.

Inwestycje w szkole
Inwestycje w szkole
Inwestycje w szkole
Inwestycje w szkole
Inwestycje w szkole
Inwestycje w szkole
Inwestycje w szkole
Inwestycje w szkole

Ostatnie aktualności