Przedsięwzięcie grantowe z udziałem kadry pedagogicznej ZSP w Marciszowie
lip 27 2022
Bez kategorii

Zrealizowano przedsięwzięcie grantowe „Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość„, w którym – dzięki współpracy nawiązanej między Karkonoskim Ośrodkiem Szkoleniowym a Gminą Marciszów – uczestniczyła kadra pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie.

Udział w projekcie ukończyło 24 nauczycieli szkoły podstawowej, którzy zrealizowali indywidualne ścieżki wsparcia w postaci uczestnictwa w szkoleniach (minimum 25 godzin, minimum 5 modułów szkoleniowych) oraz indywidualnych i/lub zbiorowych konsultacjach. Udział w przedsięwzięciu był bezpłatny dla uczestników i nie wymagał również wkładu finansowego ze strony organu prowadzącego szkoły. Tym samym szkoła w Marciszowie otrzymała wsparcie szkoleniowe o wartości 33 846 zł.

Przedsięwzięcie grantowe „Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość„ realizowane było przez Karkonoski Ośrodek Szkoleniowy KOS – Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu grantowego. Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej i budżetu RP.

Analiza wśród uczestników przedsięwzięcia wskazała na przyrost kompetencji w każdym z 12 obszarów szkoleniowych związanych z prowadzeniem dydaktyki online, a wyniki badania ewaluacyjnego potwierdziły zadowolenie uczestników z udziału w projekcie. Pozwala to wnioskować, że nauczyciele uzyskali wartościowe wsparcie, z którego będą mogli czerpać w pracy od nowego roku szkolnego z pożytkiem dla uczniów.

Dyrektor Karkonoskiego Ośrodka Szkoleniowego KOS dziękuje wójtowi Wiesławowi Cepielikowi za osobiste zaangażowanie w sprawną rekrutację uczestników z Gminy Marciszów i pozostaje z nadzieją na dalszą współpracę, która pozwoli podejmować w przyszłości podobnie efektywne działania edukacyjne dla dobra mieszkańców gminy.

 Artur

Add your Comment