Trwa przebudowa drogi dojazdowej w Pastewniku

W Pastewniku trwa przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i budynków mieszkalnych. Wykonawca przygotowuje już podłoże do ułożenia warstwy asfaltu.
Wartość inwestycji wynosi blisko 502 tys. zł. Dofinansowanie w kwocie ponad 110 tys. zł zostało udzielone z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Wójt Wiesław Cepielik jest bardzo zadowolony tej inwestycji. Skorzystają na niej rolnicy, którzy dogodnie dojadą do swoich pól, ale przede wszystkim mieszkańcy, którzy wiele lat czekali na to, by nie brnąć w błocie. Niebawem planowane jest wykonanie w tym rejonie także oświetlenia drogowego.

Przebudowa drogi gminnej w Pastewniku
Przebudowa drogi gminnej w Pastewniku
Przebudowa drogi gminnej w Pastewniku
Przebudowa drogi gminnej w Pastewniku
Przebudowa drogi gminnej w Pastewniku
Przebudowa drogi gminnej w Pastewniku
Przebudowa drogi gminnej w Pastewniku
Przebudowa drogi gminnej w Pastewniku
Przebudowa drogi gminnej w Pastewniku
Przebudowa drogi gminnej w Pastewniku
Przebudowa drogi gminnej w Pastewniku
Przebudowa drogi gminnej w Pastewniku
Przebudowa drogi gminnej w Pastewniku
Przebudowa drogi gminnej w Pastewniku