INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI

Informuję, że posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów w miesiącu sierpniu odbędą się w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie w następujących terminach:

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia – 22.08.2022 r. godz.10.00,
Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Analiza gospodarki odpadami – śmieci.
 4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Infrastruktury Technicznej – 22.08.2022 r. godz.12.00,
Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Ocena realizacji inwestycji oraz funduszu sołeckiego za I półrocze 2022 r.
 4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Rewizyjna – 23.08.2022 r. godz. 13.30,
Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Ocena realizacji zobowiązań podatkowych – wpływy do budżetu, ulgi – I półrocze 2022 r.
 4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – 24.08.2022 r. godz.11.00,
Proponowany porządek posiedzeń:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu Poprawy Efektywności Kształcenia w Szkole Podstawowej w Marciszowie w roku szkolnym 2021/2022.
 5. Sprawozdanie z funkcjonowania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Marciszowie w roku szkolnym 2021/2022.
 6. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 7. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Budżetu – 24.08.2022 r. godz.13.00,
Proponowany porządek posiedzeń:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Informacja o realizacji zobowiązań podatkowych oraz opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych za I półrocze 2022 roku oraz o działaniach podejmowanych przez gminę w celu poprawy ściągalności zadłużeń.
 4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne, wnioski.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w obradach.

Z poważaniem

Mirosław Wolak
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów