pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące wykorzystania wody do pojenia zwierząt oraz zakazu korzystania z wód Odry