Utwardzenie placu przy cmentarzu w Domanowie

Zakończono kolejną inwestycję na terenie naszej gminy, którą było utwardzenie placu przy cmentarzu w Domanowie.

W zakresie wykonanych prac znalazło się korytowanie działki, wywóz urobku, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa, zagęszczenie nawierzchni, wykonanie ławy betonowej pod krawężnik najazdowy, ułożenie krawężników.

Koszt inwestycji wyniósł blisko 54 tys. zł.

Zmodernizowany teren znacząco poprawił estetykę w okolicy kościoła. Dzięki realizacji tego zadania poprawiła się również komunikacja, a mieszkańcy nie muszą już brodzić w błocie.

Utwardzenie placu
Utwardzenie placu
Utwardzenie placu
Utwardzenie placu