Wymiana starych wiat przystankowych

Przypominamy, że Gmina Marciszów prowadzi wymianę starych, zniszczonych wiat przystankowych oraz budowę nowych w miejscach, gdzie ich budowa dawno była oczekiwana. Nowa wiata pojawiła się tym razem w miejscowości Domanów. Przypominamy, że wcześniej nowe wiaty pojawiły się na skrzyżowaniu ulic Głównej i Księcia Bolka I w Marciszowie oraz w Pastewniku.

W zakresie wykonanych w Domanowie prac znalazło się rozebranie istniejącej wiaty przystankowej, korytowanie działki, wywóz urobku, wykonanie ławy betonowej, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa, zagęszczenie nawierzchni walcem, wylanie płyty żelbetowej z podwójnym zbrojeniem, wykonanie ławy betonowej pod krawężnik najazdowy, ułożenie krawężników, ułożenie kostki brukowej betonowej.

Koszt inwestycji wyniósł ponad 32 tys. zł.

Docelowo wszystkie wymieniane wiaty na terenie gminy Marciszów mają mieć ten sam wzór. Nowoczesne wiaty znacząco poprawiają komfort pasażerów oczekujących na autobus.

Wymiana wiat przystankowych
Wymiana wiat przystankowych
Wymiana wiat przystankowych
Wymiana wiat przystankowych