Przebudowano drogę Ciechanowice-Miedzianka

Droga łącząca Ciechanowice (gm. Marciszów) i Miedziankę (gm. Janowice Wielkie) już gotowa.
W piątek, 26 sierpnia 2022 roku o godz. 13 odbyło się uroczyste otwarcie oddanej po przebudowie drogi powiatowej nr 2768D w km 0+000 do 0+834 w Miedziance.
W uroczystym otwarciu uczestniczyli samorządowcy z powiatów karkonoskiego i kamiennogórskiego m.in. Starosta Powiatu Karkonoskiego Krzysztof Wiśniewski, Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego Małgorzata Krzyszkowska, Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik, przedstawiciele Gminy Janowice Wielkie oraz przedstawiciele wykonawcy.
Dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi z okazji ukończenia przebudowy drogi.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 684 395,12 zł. Wykonawcą robót było Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.

Jestem bardzo zadowolony z tej inwestycji. Dziękuję radnym i staroście powiatu karkonoskiego, że wytypowali to zadanie do realizacji. Ta droga była od lat nieprzejezdna, brakowało asfaltu. Przebudowa odcinka drogi od Miedzianki w kierunku Ciechanowice była długo oczekiwana przez naszych mieszkańców, przedsiębiorców, turystów i rowerzystów. Ten doskonały skrót do Ciechanowic na nowo połączy gminę Marciszów z gminą Janowice Wielkie – powiedział w wywiadzie wójt Wiesław Cepielik.

Zdjęcia: Artur Kubieniec