XLIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Marciszów

OSP.0002.8.2022 Marciszów, 05.09.2022 r.
Dot. zwołania XLIII sesji

Szanowni Mieszkańcy Gminy Marciszów
Informuję, że w dniu 6 września / wtorek / 2022 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy
w Marciszowie odbędą się obrady XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022,

b/ wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXV/218/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2022 – 2032,

7/ Zamknięcie obrad sesji.

Z poważaniem

Mirosław Wolak
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów