Broszury informacyjne na temat Diia.pl oraz Profilu Zaufanego

Diia.pl – to elektroniczny dokument potwierdzający tożsamość wydawany osobom, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską po 24 lutego br. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

broszura informacyjna
broszura informacyjna