Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Marciszów

Marciszów, 06.09.2022 r.

OSP.0012.7.2022

            Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji informuje, że w dniu 9 września 2022 r. o godz. 14.00 w sali narad w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie skarg na bezczynność Wójta Gminy Marciszów.
  3. Rozpatrzenie skargi na działalność radnego Gminy Marciszów. 
  4. Rozpatrzenie petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
  5. Zamknięcie obrad Komisji.

Z poważaniem

Marta Suhak – Ogłaza

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

Ostatnie aktualności