Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim (Dz.U. 2014 poz. 301) oraz Uchwały nr XLVI/238/14 Rady Gminy Marciszów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego.

Sołtys i Rada Sołecka Marciszowa zaprasza mieszkańców Marciszowa na Zebranie Wiejskie w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego na 2023 rok, które odbędzie się
w dniu 23 września 2022 roku (piątek) o godz. 17:00 w Domu Kultury w Marciszowie.
Porządek zebrania:

 1. Powitanie uczestników
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta
 3. Stwierdzenie ważności zebrania
 4. Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców
 5. Omówienie wniosków zgłoszonych do realizacji ze środków FS
 6. Zapoznanie uczestników z projektem i wnioskiem
 7. Dyskusja
 8. Przyjęcie uchwały o akceptacji wniosku do Funduszu Sołeckiego – głosowanie
 9. Wolne wnioski
 10. Zamknięcie obrad

  Jednocześnie informuję, że inicjatywę zgłoszenia propozycji wniosków do uchwalenia posiadają:
  Sołtys, Rada Sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców Sołectwa.

Sołtys Wsi Marciszów
Adam Chronowski